Bedrijf verkopen

Indien U na lang wikken en wegen hebt besloten Uw bedrijf te verkopen, hetzij binnen familieverband hetzij aan derden, bepalen wij in nauw overleg met U de te volgen strategie.

  • Wanneer wilt U verkopen. U dient rekening te houden met een bepaald tijdspad met name om Uw onderneming verkoopklaar te maken.
  •  
  • Aan wie wilt U verkopen. U dient zich te beraden omtrent het profiel van de overnamekandidaat (MBI-kandidaat of strategische partij).
  •  
  • Op welke wijze wilt U verkopen. U bepaalt samen met ons de strategie die gevolgd gaat worden over de wijze van verkoop (ingroeimodel, direct afrekenen, earn-out-regeling, achtergestelde lening).