Begeleiding & advies bij bedrijfsopvolging

Aankoopbegeleiding

Alpha Bedrijfsopvolging & Advies begeleidt u bij het zoeken naar een voor u passend bedrijf; wij verlenen u assistentie bij het onderhandelingsproces met de verkoper en diens adviseurs, maar ook in gesprekken met mogelijke informal investors en bankiers. Wij bieden u een op maat gesneden plan van aanpak conform uw wensen en verzorgen eveneens de uitvoering van dit plan.

Verkoopbegeleiding

Alpha Bedrijfsopvolging & Advies gaat op zoek naar personen en/of bedrijven, die passen binnen uw zoekprofiel. Wij adviseren u inzake het verkoopklaar maken van uw bedrijf. Daarnaast stellen wij in nauw overleg met u en uw adviseurs een waardering van uw bedrijf vast, een en ander in het licht van de financierbaarheid voor de koper en de continuïteit van de onderneming. Wij stellen een plan van aanpak voor waarin we, in overleg met u, vastleggen op welke wijze het verkooptraject wordt bewandeld en wie welke verantwoordelijkheden krijgt.