Outplacement

Onze ervaring leert dat mensen overwegen om vanuit de huidige functie bij hun werkgever de overstap te maken naar het zelfstandig ondernemerschap. Alpha Bedrijfsopvolging & Advies biedt:

  1. Individuele, gestructureerde en stapsgewijze begeleiding. Op basis van vertrouwen en wederzijds respect. Afgestemd op de doelstellingen van de kandidaat wordt het zoektraject in alle opzichten begeleid. Voorbereiding en evaluatie van gesprekken, coaching, zelfwerkzaamheid en het verder zelf verder uitbouwen van bestaande en nieuwe netwerken. Natuurlijk bieden wij ingangen bij onze relaties die behulpzaam kunnen zijn waar nodig.
  2. Advies en ondersteuning op juridisch en financieel gebied. Wel of geen stamrecht B.V. bij vertrek, al of niet een 'personal holding" en meer in dit stadium belangrijke belissingen.
     

De mogelijkheid bestaat om afspraken te maken tussen Uw werkgever en Alpha over het outplacement contract: wij sluiten een overeenkomst met Uw werkgever, hetgeen fiscaal aantrekkelijk kan zijn, zoals BTW-verrekening en aftrek van kosten van vertrek.